Übungen

 

Links

Dikt      

Innledning

Setningsledd:

subjekt

verbal

predikativ

direkte og indirekte objekt

preposisjons-uttrykk

tidsuttrykk

leddsetning

adverbial

sammenliknings-ledd

apposisjon

ordstilling

kasus

Ordklasser:

substantiv

verb

adjektiv

pronomen

preposisjon

konjunksjon

artikler

adverb

tallord