Adjektiv

 

 

 

Adjektiv beskriver andre ord, først og fremst substantiv: Et stort hus, en gul åker. I tysk har adjektivet et mer innvikla bøyningssystem enn i norsk. Når adjektivet står aleine som predikativ, bøyes det ikke: Diese Stadt ist groß. Når det står foran et substantiv, bøyes det, og vi skiller mellom sterk og svak bøyning.

Sterk bøyning.

Vi får sterk bøyning når det ikke står noe bestemmelsesord foran adjektivet, eller når bestemmelsesordet er ubøyd (ubøyde former av ein, kein og eiendomspronomena).

 

 

Kasus

Hankjønn

Hunkjønn

Intetkjønn

Flertall

Nominativ    

guter

gute

gutes

gute

Akkusativ   

guten

gute

gutes

gute

Genitiv        

guten

guter

guten

guter

Dativ           

gutem

guter

gutem

guten

 

   „Blandet“ bøyning ( Et noe forvirrende begrep, egentlig har vi bare sterk og svak bøyning) 

Kasus

Hankjønn

Hunkjønn

Intetkjønn

Nominativ    

ein guter Mann 

eine gute Frau

ein gutes Kind

Akkusativ   

einen guten Mann

eine gute Frau

ein gutes Kind

Genitiv        

eines guten Mannes

einer guten Frau 

eines guten Kindes

Dativ           

einem guten Mann(e) 

einer guten Frau

einem guten Kind(e) 

  

Flertall

keine guten Frauen

keine guten Frauen

keiner guten Frauen

keinen guten Frauen

 

Svak bøyning.

Vi får svak bøyning etter bøyde bestemmelsesord. Det vil si etter den bestemte artikkel og ord som bøyes som den bestemte artikkel, og etter de bøyde formene av ein, kein og eiendomspronomena.
Et adjektiv virker ikke inn på et annet adjektiv. Det gjelder også ord som betyr færre enn alle og flere enn ingen ( einige
, wenige, viele osv): Die schönen Städteviele schöne Städte.

 

Kasus

Hankjønn

Hunkjønn

Intetkjønn

Nominativ    

der gute Mann 

die gute Frau

das gute Kind

Akkusativ   

den guten Mann

die gute Frau

das gute Kind

Genitiv        

des guten Mannes

der guten Frau 

des guten Kindes

Dativ           

dem guten Mann(e) 

der guten Frau

dem guten Kind(e) 

 

Flertall

die guten Frauen

die guten Frauen

der guten Frauen

den guten Frauen

 

Substantiverte adjektiv.

En del substantiv er laget av et opprinnelig adjektiv eller partisipp. Som substantiv skrives de med stor forbokstav, men de bøyes som adjektiv:

der Beamte – ein Beamter
ein Jugendlicher – der Jugendliche
ein Erwachsener – der Erwachsene
ein Gefangener – der Gefangene

Det finnes en rekke slike substantiverte adjektiv.
Merk også:

etwas Interessantes
nichts Neues

Gradbøyning av adjektivet: Se her.

Copyright © 2009 Hogne Vindenes
Sist oppdatert
02.07.09