Sammenlikningsledd og apposisjon


Sammenlikningsledd

Er ist ebenso stark wie ich.
Du bist ebenso faul
wie er.
Sie ist stärker
als du.
Ihr seid schneller als wir.

 Vi får merke oss at wie (som) brukes når adjektivet står i positiv, als (enn) brukes ved komparativ.

Vi får også merke oss at sammenlikningsleddet står i samme kasus som det det sammenliknes med, altså nominativ. I norsk er vi ikke så nøye med det, og kan si ”jeg eter mer enn deg”. Hvis vi på tysk sier ”Ich esse mehr als dich”, betyr det at jeg faktisk eter deg, og jeg eter også mer enn deg. Så her gjelder det altså å være nøye med kasus. Også ellers er man i tysk nøye med kasus-samsvar. Det er meg, kan vi si. Ich bin es heter det i tysk.

Als og wie brukes også i andre sammenhenger hvor det sammenliknes.
”Sokrates starb
als Greis wie ein Verbrecher” er det klassiske eksemplet.
”Sokrates døde som olding som en forbryter”. I tysk brukes her als i betydningen som, i egenskap av. Sokrates var faktisk olding. Wie brukes i betydningen som, på samme måte som. Sokrates var ingen forbryter, men han døde som en.

Andre eksempel:
Als Lehrer muss ich immer pünktlich sein. – Jeg er faktisk lærer.
Du sprichst
wie ein Lehrer. – Du er ikke lærer, men snakker som en.

Apposisjon

Jeg tar opp apposisjon her, siden også dette dreier seg om kasus-samsvar. Apposisjon er et forklarende tillegg: Jeg bor i Kongsberg, en liten by i Buskerud. ”en liten by” er her et forklarende tillegg til Kongsberg. I tysk skal apposisjonen stå i samme kasus som det leddet den er et forklarende tillegg til: Ich wohne in Kongsberg, einer kleinen Stadt in Buskerud. Her står apposisjonen i dativ fordi in Kongsberg gir dativ(selv om vi ikke har noe bestemmelsesord som viser dette). Andre eksempel:

Peter, mein bester Freund, kommt heute auf Besuch. (Nominativ)
Da siehst du Peter,
meinen besten Freund. (Akkusativ)

Copyright © 2000 Hogne Vindenes
Sist oppdatert
09.07.08