Kjenner du de viktigste setningsledda? Riktig svar kommer fram når du peker på setningsleddet, men ikke pek før du har tenkt deg ut svaret! Nedenfor finner du også hjelp til den mest grunnleggende setningsanalysen.

 

Snart reiser mine foreldre til Bremen.

Hun er en hyggelig type.

Vi henne på byen.

Fortalte bestemora henne hele historien?

Fortalte hun bestemora alt?

Hver dag er en ny opplevelse.

Hver dag kommer han med blomster.

En vakker dag kommer hun nok tilbake.

Det er en vakker høstdag.

 

Metode for grunnleggende setningsanalyse:

 

·        Finn verbalet, det ordet som betegner handlingen, og er kjernen i setningen:
   

·        Jenta gir gutten et eple.
gir betegner handlingen og er verbalet.

 

·        Spør du om hvem som gir, får du subjektet som svar. Jenta er altså subjekt. I tysk står subjektet i nominativ: das Mädchen

 

·        Verbalet bøyes i tysk i samsvar med subjektet, som her er 3. person entall: Das Mädchen gibt

 

·        Hvis du kan skrive verbalet om til passiv, kan det ta direkte objekt: å gi noe – noe blir gitt.

         Da kan du spørre etter direkte objekt:

         Hva gir jenta? Jenta gir et eple. Det direkte objektet står i akkusativ    

         i tysk: einen Apfel

 

·        Til (eller for) hvem gir jenta et eple? Til gutten. Dette leddet er indirekte objekt, som i tysk står i dativ: dem Jungen

 

·        Hele setningen blir da: Das Mädchen / gibt / dem Jungen / einen Apfel.

 

·        Hvis du ikke kan skrive verbalet om til passiv, må du ikke spørre etter direkte objekt: Hun er ei hyggelig jente. Vi kan ikke si å være noe – noe blir vært, altså kan vi heller ikke få direkte objekt. Å være er et uselvstendig verb, og slike verb knytter ofte til seg predikativ. At ei hyggelig jente her er predikativ, ser vi også av at hun og ei hyggelig jente er en og samme person. I tysk står predikativ i nominativ: ein nettes Mädchen

         Altså: Sie / ist / ein nettes Mädchen.

 

·        Dette er den helt grunnleggende setningsanalysen. Men som du ser av grammatikken ellers, finnes det flere typer setningsledd enn de som er nevnt her.

      

 

Copyright © 2000 Hogne Vindenes
Sist oppdatert
11.07.08