Å velge enkel eller vanskelig uttrykksmåte
(Strategikompetanse)

 

Når vi skal uttrykke oss på et fremmedspråk, kan vi lett bli stående fast på grunn av et ord eller et uttrykk vi ikke greier å finne fram. Da gjelder det å finne en annen måte å få uttrykt det samme på. Språket er rikt, det er mange muligheter. Nylig hørte jeg ved eksamensbordet en eksaminand som begynte slik: Sie wollte mit dem Rauchen (aufhören) . Hun fant ikke ordet for å slutte, og endret da straks utsagnet: Sie wollte nicht mehr rauchen. Dermed var kommunikasjonen i orden, og det er det vesentlige: At vi kan kommunisere, enten det gjelder muntlig eller skriftlig.

At vi ikke lar oss stoppe av et ord eller uttrykk, men finner en annen utvei, det kaller våre skolemyndigheter for ”strategikompetanse”. Et fælt ord, men det dekker noe vesentlig. Strategikompetanse innebærer også at vi tilpasser vanskegraden etter det nivå vi befinner oss på: Er vi  sikre, kan vi imponere med vanskelige uttrykk. Er vi usikre, bør vi legge oss på et enklere nivå, og unngå lange og innfløkte setninger. La oss se på eksemplet nedenfor, det er hentet fra virkeligheten:

Selv om Tyskland har vært et diktatur, og mange eldre nordmenn forbinder Tyskland med nazismen, må vi tenke på at Tyskland i dag er et moderne demokrati, som tar i mot flere innvandrere enn mange andre demokratier i Europa.

 

Obwohl Deutschland eine Diktatur gewesen ist, und viele ältere Norweger Deutschland mit dem Nazismus verbinden, müssen wir daran denken, dass Deutschland heute eine moderne Demokratie ist, die  mehr Einwanderer als viele andere Demokratien in Europa empfängt.

Her har vi flere leddsetninger, deriblant en relativsetning. Vi må også kunne bruken av pronominaladverb. Hvis vi er usikre på leddsetninger og for den saks skyld også pronominaladverb, bør vi uttrykke oss på en annen måte. Det finnes mange måter, her er en av dem:

Tyskland har vært et diktatur og mange eldre nordmenn forbinder Tyskland med nazismen. Men Tyskland i dag er et moderne demokrati. Landet tar i mot flere innvandrere enn mange andre demokratier i Europa.


Deutschland ist eine Diktatur gewesen, und viele ältere Norweger verbinden Deutschland mit dem Nazismus. Aber Deutschland ist heute eine moderne Demokratie. Das Land empfängt mehr Einwanderer als viele andere Demokratien in Europa.

Her finnes det bare hovedsetninger, vi ser også at det går an å unngå pronominaladverbet. Velg kortere setninger og fortrinnsvis hovedsetninger dersom du er usikker!

Tidligere var oversettingsoppgaver vanlig til eksamen. Dette har man nå gått bort fra, nettopp fordi slike oppgaver ikke gir mulighet til å velge nivå. En oversetting representerer bare ett nivå. Men det lærere nå opplever, er at elevene lager vanskelige oversettingsoppgaver for seg selv. Først tenker man ut lange og innfløkte norske setninger, og så prøver man å oversette det til tysk. Det blir oftest både rare og kronglete resultat av det, så ikke bruk denne metoden. Eksamen eller ikke, dette har også med kommunikasjon å gjøre. Greier vi å uttrykke oss enkelt, vil vi lettere bli forstått.

Men til syvende og sist forutsetter også dette at du kan beskrive ditt eget språk. Vil du unngå leddsetninger, må du vite hva en leddsetning er. Vil du bruke presens istedenfor futurum, må du vite hva presens og futurum er. Et hovedproblem i dag er at mange dessverre ikke kan beskrive sitt eget språk. Grunnskolen har sviktet helt fundamentalt på dette området. Hvis du er en av dem som helt mangler språklig oversikt, har jeg bare dette rådet igjen: Bruk korte setninger!

Copyright © 2000 Hogne Vindenes
Sist oppdatert
11.07.08