Tidsuttrykk

Bestemt tidsledd svarer på spørsmålet hvor lenge eller hvor ofte. (Wie oft? – jede Woche. Wie lange? – die ganze Woche. På tysk står bestemt tidsledd i akkusativ. Inniblant bruker vi preposisjonen i i norsk, mens tyskerne ikke bruker preposisjon: i tre dager: drei Tage. I andre sammenhenger brukes tidsuttrykk med preposisjon (an, in, vor + dativ).

     Tidsuttrykk, en oversikt.

 

Bestemt tidsledd står i akkusativ:

 Wie lange?        Wir waren da den ganzen Tag.

Wie oft?             Jeden Samstag gehe ich ins Kino.

Wann?                Diesen Sommer haben wir viel gebadet.

Merk: Vi var der i to dager = Wir waren zwei Tage da.

 

Ubestemt tidsledd står i genitiv:

 Eines Tages wird er kommen.

 

Adverb på -s om gjentatt handling:

 morgens, vormittags, abends, nachts (= om morgenen osv)

 

gestern = i går, heute = i dag, morgen = i morgen

 gestern früh = i går tidlig

gestern Nachmittag = i går ettermiddag

gestern Vormittag = i går formiddag

gestern Abend = i går kveld

Legg merke til at Nachmittag, Vormittag osv. skrives med stor forbokstav etter den nye rettskrivningen. I den gamle rettskrivningen blir de skrevet med liten forbokstav fordi de regnes som adverbialer i denne sammenhengen.

 På samme måte lager vi uttrykk med heute og morgen.

 

Tidsuttrykk med preposisjon.

 Husk: An, in og vor, om tid i dativ står !

 Am Morgen, am Tag, am Abend, in der Nacht ( deler av døgnet)

Im Monat, im Juli, im Winter,im Jahr ( måneder,årstider, året)

 

Merk:

 In einem Monat  = om en måned.

Vor einem Monat = for en måned siden

 

Presens og seit om et forhold som fremdeles gjelder:

Ich wohne seit zehn Jahren in Kongsberg. (I norsk bruker vi perfektum og i!)

 

Copyright © 2000 Hogne Vindenes
Sist oppdatert
09.07.08