Links

 

*  Etter russisk er tysk det mest utbredte språket i Europa. Nesten 100 millioner mennesker har tysk som morsmål. I norsk skole er tysk det vanligste 2. fremmedspråk. Inntil 1930-åra var Tyskland Norges viktigste utland. Dette forholdet fikk naturligvis sin slutt med nazistenes maktovertakelse, og etter krigen overtok USA Tysklands posisjon. I dag er det imidlertid igjen sterke forbindelser mellom Tyskland og Norge, bl.a. er Tyskland en viktig handelspartner for oss.

 

blebul1a  Både tysk og norsk er germanske språk, og på den måten nær beslektet. Mange elever synes nok at den tyske grammatikken er vanskelig. Men sett i et større perspektiv er det mer likheter enn forskjeller mellom de to språka. Hold fast på det perspektivet under arbeidet!

 

*      Fordi det tyske språksamfunnet er så stort, finnes det også mange ressurser på Internett for dem som vil lære tysk. På denne sida finner du lenker som fører deg til disse ressursene. Informasjons- og kommunikasjonsteknologien fører oss nærmere det tyske språket, og gir oss muligheter til mer variert og morsom læring. Så hvis du ikke allerede har begynt, er det bare å sette i gang!

 

*      Hogne Vindenes, Kongsberg videregående skole

 

blebul1a  Søkemotorer og kataloger

blebul1a  Oppslagsverk og ordbøker

blebul1a  Aviser og magasiner

blebul1a  Litteratur/tekster

blebul1a  Grammatikker og interaktive oppgaver

blebul1a  Bakgrunnsstoff/Landeskunde

blebul1a  YouTube

 

Andreas Lixl: KinderWeb. Her finnes det en mengde stoff, beregnet på barn og ungdom. Mye av det er språklig enkelt, og passer derfor for den som lærer tysk.

Startwebseite.de En tysk startside som byr på mange muligheter for den som vil ut på det tyske nettet.

Allesklar.de

Google.de

Die blinde Kuh. Katalog for barn. Her kan man finne sider som er på et språklig greit nivå.

milkmoon. Søkekatalog for barn. Infoseek

Zzzebra  Massevis av ideer for barn. Her er det mye stoff som kan brukes.

Goethe Institut. Gir innfallsvinkel til mye interessant stoff for den som lærer tysk

blebul1a      Oppslagsverk og ordbøker.

Foreløpig foreligger dessverre bare ett norsk - tysk oppslagsverk. Vi har i hovedsak tilgang til rent tyske verk, eller tysk – engelsk / engelsk – tysk. Altså mest aktuelt for dem som allerede kan en del tysk.

 

wissen.de Et leksikon hvor du bruker tyske søkeord og kan søke fra A til Z. Nyttig.

Universität Leipzig: Wortschatz-Lexikon. Du søker på tyske ord, og får opplysninger både om  grammatikk og betydning. Dessuten sammensetninger og synonymer som du kan søke videre på. Dette er bra.

Travlang’s: Foreign Languages for Travelers. Tar for seg en del sentrale og nyttige uttrykk, elementært nivå. Mangespråklig, her finner du og kombinasjonen norsktysk.

LEO (Die Technische Universität München) En ordbok hvor du både kan gå fra tysk til engelsk og fra engelsk til tysk.

Heinzelnisse. Norsk  - tysk, tysk – norsk. Her er det etter hvert også mye annet bra stoff..

Canoo-net. Bøyningsleksikon, svært nyttig. Fullstendig bøyning av en mengde ord.

Student-online. Tysk – engelsk, engelsk - tysk.

 

blebul1a      Aviser og magasiner

Her er det for det meste stoff beregnet på dem som har tysk som morsmål. Det betyr at mye av dette vil være vanskelig. Men det finnes også ungdomsmagasiner som er lettere tilgjengelige, en del er også beregnet på utenlandsk ungdom.

 

Yahoo: Zeitungen En alfabetisk liste med det meste av tyske aviser.

Deutsche Welle  Mye interessant stoff, også språkkurs

Juma. Das Jugendmagazin.  Et ungdomsmagasin som er beregnet på dem som vil lære tysk.

Sowieso Online-avis for unge lesere.

Paperball  Hvis det er noe spesielt nyhetsemne du er på jakt etter, kan du her søke i en mengde tyske aviser.

Stern Online-utgaven av det kjente magasinet.

Spiegel Online Online-utgaven av det kjente magasinet.

Schülerzeitungen En alfabetisk liste over elevaviser.

blebul1a     Litteratur/tekster

 

Det meste man finner av tekster, ligger på et nivå som best passer for viderekomne. Men inniblant kommer man også over stoff som de mer utrente kan prøve seg på.

 

Projekt Gutenberg.de Et meget omfattende prosjekt. Her finner du det meste av den eldre tyske litteraturen, altså den som ikke lenger er beskyttet av opphavsrettigheter. Også utenlandsk litteratur oversatt til tysk. Dessuten forfatterportretter. Mye av dette er vanskelig stoff, og passer best for de viderekomne.


Learning German Through Fairy Tales Eventyr fra Projekt Gutenberg med oversettelse til engelsk.

Die Märchen der Brüder Grimm (Udo Klinger)

Fabeln  (Udo Klinger)

Volkslieder 20000 folkeviser, både tyske og andre. Nok å ta av!

Maraba: Auf der Suche nach der blauen Blume En romantisk anlagt side med litteratur av forskjellig slag. Med musikk. Her kan det være noe å finne.

Online-Kunst.de  200 dikt. Flott oppsett med kombinasjon av dikt og bilder. Inga og Willi Schnekenburger står for bildene.

19th-Century German Stories. (Virginia Commonwealth University) Tyske fortellinger fra 1800-tallet.

Goethe Institut: Jetzt. Utvalgte tekster til lesetrening, også med oppgaver.

Lyrikline. Gegenwartslyrik Oftest er det eldre litteratur man finner på nettet, men her finner du nåtidslyrikk, både fra Tyskland og andre land. Du kan søke på lyrikk ordnet etter språk, og slik lett få en oversikt over det tyske stoffet.

Das Auge Magasin for kultur, kunst og litteratur. Her finner du både litteratur og billedkunst.

Literaturwelt.  Mange lenker til litteratur-relatert stoff, og du finner også lenker til tyskspråklige forfattere og deres litteratur

Interfantasonien Her kan man gjennom fantasi øve lesning av enkle tyske tekster

 

blebul1a     Grammatikker og interaktive oppgaver.

 

Det finnes en rekke grammatikker på nettet, men vi har foreløpig bare funnet en norskspråklig tyskgrammatikk. Interaktive oppgaver finnes det etter hvert mange av. Slike oppgaver fokuserer riktignok på detaljkunnskap, men en riktig helhet forutsetter også at man har de riktige detaljer på plass. Læring gjennom interaktive oppgaver blir naturligvis bare effektiv når man hele tiden har læringsmålet klart for seg. Oppgavene skal ikke være spill, de skal være et ledd i en bevisst læringsstrategi.

 

http://leicht-deutsch-lernen.com/ Tysk/engelsk. Presenterer ulike måter å øve inn grunnleggende tysk.

Lieber Deutsch  Gyldendal. En nettside som hører med til et læreverk, men som kan brukes uten dette. Tekster, oppgaver, lydfiler, egen vurdering m.m.

Mein Deutschbuch Både øvinger og mye annet materiale

http://www.deutschakademie.de/online-deutschkurs/english/  En lang rekke oppgaver, dels ordnet etter språkpermens vanskegrader

Deutschlandreiseein Grammatikspiel Her kan man lære både grammatikk og Landeskunde.

Deutsch Online En svært god side som gir mange muligheter og innfallsvinkler til arbeid med det tyske språket.

Lernnetz Deutsch Også en svært god side. Her finner du bl.a. grammatikk, grammatiske øvinger og også tekster med oppgaver.

Torgeir Eidsvik: Tyskkurs på internett Et godt norskspråklig tyskkurs. Her finner du grunnleggende grammatikk med tilhørende oppgaver. Egner seg godt på et elementært nivå.

Case Western Reserve University  Engelskspråklig. Her finner du en rekke interaktive øvinger.

IIK Düsseldorf: Deutsch als Fremsprache Bl.a. en database der du kan søke etter oppgaver i en bestemt grammatisk kategori. Ikke alt er interaktivt. men mye bra arbeidsmateriale.

Ralf Kinas: Deutsch als Fremdsprache Her finnes mange interaktive oppgaver

TyskOpgaver.dk  En dansk side. Her finner du massevis av stoff og oppgaver å arbeide med.

Uschi Müller: German exercises En rekke interaktive oppgaver.

Preposisjonsøving. En morsom øving for vekselpreposisjonene. Du finner også mye annet på denne adressen.

German for Travellers Engelskspråklig. Variert arbeidsstoff, og mye av det er enkelt.

Ilpo Halonen: Kompass Deutsch Finsk side. Mange og varierte øvinger på et enkelt nivå

Toms Deutschseite  Thomas Höfler har laget en side med grammatikk på engelsk, og oppgaver i pdf-format for å hjelpe sin utenlandske venninne.

Siri Lundin Keller: Mitten in Europa Oppgaver knyttet til et læreverk for videregående skole. Men noen kan brukes uavhengig av dette.

Michis Übungs-Site. Finsk side. Mye og variert stoff.

Tysklærere på nettet  (Åse Storberget og Anna Torbjørg Kvanes) Her er det litt av hvert man kan arbeide med, også interaktive oppgaver.

Deutsch Plus Online (BBC) Multimedia kurs: Video, lyd og tekst. Interaktive øvinger i hverdagslige situasjoner. Engelsk – tysk.

Udo Klinger: Deutsche Grammatik  Grundig tyskspråklig grammatikk.

The Internet Handbook of German Grammar Engelskspråklig grammatikk. Man må nok ha et bra grunnlag både i engelsk og tysk for å ha utbytte av denne grammatikken.

Eldrid Hågård Aas: Sveitsertysk En artig og interessant side om sveitsertysk, sammenliknet med høytysk.

Grammatikk 200 (Dierk E. Hoffmann) Grammatikk og 200 interaktive øvinger. Mye på et enkelt nivå.

Kragerø videregående skole. Skolen har en tyskside med både grammatikk og oppgaver.

blebul1a     Bakgrunnsstoff/Landeskunde

Det finnes naturligvis mye stoff innenfor dette området. Mye av det er beregnet på dem som har tysk som morsmål, men det finnes også enklere stoff beregnet på elever og studenter. Adressen til byenes nettsteder er normalt bygget opp slik: http://www.bynavn.de

(Akkurat denne adressen kommer du naturligvis ikke fram på) F.eks: http://www.berlin.de . Der hvor byene har vært for seint ute og andre har tatt navnet i sin adresse, føres stadt opp foran navnet. For eksempel: http://www.stadt-altenburg.de  Husk at en ikke kan bruke omlydsvokaler i adressen. Altså ikke münchen, men muenchen: http://www.muenchen.de Det samme systemet gjelder for forbundsland. Eksempel: http://www.hessen.de  .de står for Tyskland (Deutschland) Det samme systemet gjelder også i Sveits. Adressene i Sveits ender på .ch, og i Østerrike ender de på .at Eksempel: http://www.zuerich.ch . Kjenner du dette systemet, finner du raskt fram til de byene du ønsker.

 

meinestadt.de  Her har du dessuten 14000 tyske byportaler! Du kommer inn via en oversikt over forbundsland, og du kan bruke enten liste eller kart for å komme fram til den byen du ønsker.

Der Weg-Online Spesielt beregnet på utenlandske tyskstuderende. Massevis av stoff om Tyskland på ulike områder.

Bmu-kids Bundesministerium har en side for barn. Mye om miljøvern, og språklig enkelt.

DZT. Zentrale für Tourismus Nettsted for turisme i Tyskland. Her er det mye å finne.

Kaleidoskop Her kommer vi inn på tyskeres hverdagsliv. Beregnet på elever, og relativt greit språk.

LeMo Tysk historie i det 20. århundre

Chronik der Wende En oversikt over „die Wende“ dag for dag. Ikke språklig enkelt, men ellers svært sentralt.

The Berlin Wall (Andreas Lixl) En rekke lenker til stoff om Berlinmuren og dens fall.

NorwegenPortal  Om Norge på tysk. Den norske ambassade i Berlin har tatt initiativet til denne siden.

Swiss world. Den offisielle informasjonsplattform for Sveits. Også mye lærestoff.

My Switzerland. Mye om Sveits. Vinklet for turister.

Østerrike (kulturinformasjonssystem) En mengde informasjon om Østerrike. Tekst, bilde og lyd.

Emil Nolde. Om Emil Nolde og hans malerier. Ikke språklig enkelt, men mange vakre malerier.

 

YouTube har mye vi kan bruke i tyskfaget

 

Wechselpräpositionen En amerikansk tysklærer anskueliggjør betydningen av dativ og akkusativ etter vekselpreposisjonene. Amerikanskpreget uttale.

Fragewörter Tysk med amerikansk preg

Tokio Hotel: Geh Med både tysk og norsk teksting.

Tokio Hotel: 1000 Meere Med norsk oversetting

Erlkönig Nydelig framføring med Schuberts toner

Erlkönig En morsom men nokså uærbødig framføring

 

Copyright © 2009 Hogne Vindenes
Sist oppdatert
29.08.11