Adverbial

Adverbialet beskriver et verb, et adjektiv eller et adverb. Ofte er det adverb (se dette) som brukes som adverbialer, men det finnes også andre ord som kan brukes som adverbial. Det gjelder for eksempel preposisjonsuttrykk og adjektiv. I en type analyse klassifiserer man svært mange av ledda i en setning som adverbialer. Det kan for så vidt være riktig, men det er ikke særlig praktisk for oss i arbeidet med tysk:

Er sitzt auf dem Stuhl. Her kan auf dem Stuhl sies å være et stedsadverbial, det sier noe om stedet han sitter. Men i arbeidet med tysk er det greiere for oss å gjenkjenne dette leddet som preposisjonsuttrykk, slik at vi kan bruke de reglene for kasusbruk som vi forhåpentligvis har lært i denne sammenheng.

I praksis er det viktigst for oss å merke seg at adjektivet kan stå som adverbial. Når adjektivet står som adverbial, er det ubøyd:
Er läuft sehr
schnell. Eine schnell ausgeführte Arbeit.

Adjektivet gradbøyes også som adverbial:
Sie läuft
schneller, er läuft am schnellsten.
Merk at her brukes bare am-formen i superlativ.

Også noen rene adverb gradbøyes:

bald – eher – am ehesten
gern – lieber – am liebsten
viel/sehr – mehr – am meisten

Copyright © 2009 Hogne Vindenes
Sist oppdatert
02.07.09