Adverb 

 En del grammatikker bruker adjektiv som eksempel på adverb. Det er uheldig, vi må skille mellom ordklasse og funksjon. Et adjektiv er et adjektiv. At adjektiv kan brukes som adverbialer, er en annen sak. Adverb kalles en klasse ord som bare brukes som adverbial i setningen (se dette). Dette er en nokså ugrei ordklasse. I praksis er det nok slik at adverba er det som blir igjen når en har definert de andre ordklassene. Det tyske gestern er et reint tidsadverb.Den norske oversettelsen er imidlertid et preposisjonsuttrykk: i går. Men dette får vi la grammatikerne gruble over, det har ikke praktisk betydning for oss.
Adverba deles inn i grupper etter betydningen:

Stedsadverb: eks. hier, dort, hierher, dorthin, oben, unten, links, rechts.
Tidsadverb:
da, dann, jetzt, immer, nie, noch, bisher, erst, bald, nun, gestern, heute, morgen.
Spørrende adverb:
Wie? Wieso? Wo? Wohin? Wann?
Andre adverb:
Völlig, ganz, ziemlich, nicht.

Pronominaladverb heter en litt spesiell type adverb. De dannes av da- eller dar- + preposisjon: daran, darauf, dadurch, dagegen, daraus, dafür osv. Jeg kommer tilbake til disse lenger ned.

De fleste adverba er greie å bruke, det gjelder stort sett å kunne dem, ha dem som en del av ordforrådet. Større grammatikker har en fullstendig oversikt.
Nedenfor tar jeg opp en del som skiller seg noe fra norsk, og som vi derfor bør være oppmerksomme på:

hin – her.
I norsk har vi hen, men det tyske hin brukes på en annen måte, og står som en motsetning til her:
Kommen Sie
herein! Kom inn! – mot den som snakker.
Gehen Sie
hinaus! Gå ut! – bort fra den som snakker.

nicht.
Det norske ikke brukes i flere sammenhenger enn det tyske
nicht:
Han kan ikke sykle. Han har ikke sykkel. I tysk brukes
nicht i det første tilfellet, men substantiv nektes med kein:
Er kann
nicht radeln. Er hat kein Fahrrad.

sehr og viel.
Sehr brukes som et forsterkende adverb:
Sie arbeitet
sehr hart.
Ved komparativ brukes viel:
Sie ist
viel tüchtiger als ich.

Pronominaladverb.
da- eller dar- + preposisjon. Eksempel:
daran, darauf, dafür, dagegen, daraus, damit, davon.
Der vi i bokmål har preposisjon + den/det, brukes i tysk pronominaladverb: Ich habe einen Ball. Ich spiele
damit.
(Men: Ich habe einen Freund.
Ich spiele mit ihm).

I norsk står ofte en preposisjon foran en leddsetning:
Jeg tenker på at det snart er vinter. I tysk kan man normalt ikke bruke preposisjon i en slik stilling, isteden brukes pronominaladverb:
Ich denke
daran, dass es bald Winter ist.

I norsk står ofte preposisjon foran infinitiv. I tysk brukes her normalt pronominaladverb:
Jeg er redd for å gå i skogen.
Ich habe Angst
davor im Wald zu gehen.

(Unntak: Statt zu schlafen, ohne zu arbeiten, um Geld zu verdienen.)

Relativt og i spørsmål brukes wo-, wor- + preposisjon: woran, worauf, wofür, woraus, womit wovon osv.:

Woran denkst du? – Ich denke daran.
Dies ist eine Sache,
woran ich oft denke.
 

Det er viktig at vi mestrer det tyske systemet her. Hvis ikke, blir resultatet nokså merkelige setninger.
Mer utførlig om pronominaladverb her.

Copyright © 2009 Hogne Vindenes
Sist oppdatert
02.07.09