Konjunksjoner

 

 

Konjunksjonene binder sammen ledd og setninger, men det er to ulike typer sammenbinding. De sideordnende konjunksjonene binder sammen likestilte ledd eller setninger. De underordnende konjunksjonene innleder leddsetninger, og underordner dem som ledd i helsetningen.

Er arbeitet in der Küche, und sie schläft.
Her har vi to setninger, men ingen av dem er underordnet den andre. De er sideordnet av und.

Er fragt, ob alles in Ordnung ist. Her står ob alles in Ordnung ist som objekt i helsetningen, og er altså underordnet denne. Det er ob som gir signalet om denne underordninga. For oss er dette signalet viktig, også fordi det skal minne oss om at kommer leddsetnings ordstilling: Verbet til slutt i leddsetning. Hvis det er et sammensatt verb, kommer hjelpeverbet til slutt, og hovedverbet på nest siste plass.

Sideordnende konjunksjoner: (Hvis du peker på konjunksjonene, kommer betydningen fram. Dette kan du dra nytte av under innlæringa.)

und
oder
entweder – oder
weder – noch
aber
sondern
Nicht nur – sondern auch
sowohl – als auch
teils – teils
denn

Underordnende konjunksjoner (subjunksjoner)

dass
ob
als
wenn
während
ehe
bevor
bis
nachdem
seitdem
indem
sobald
solange
sooft
als ob
so dass
damit
weil
da
obgleich
obwohl
wenn – auch

Sammenblanding av konjunksjoner, se her.

 

Copyright © 2009 Hogne Vindenes
Sist oppdatert
03.07.09