Preposisjonsuttrykk

      En preposisjon sier vanligvis noe om stedet: Over, under, på. Men den kan også ha annen betydning (overført betydning): Vente på, le av. En preposisjon danner sammen med det ordet / de orda som hører til (og kommer etter preposisjonen) et preposisjonsuttrykk. På tysk bestemmer preposisjonen hvilken kasus ordet/orda etter den skal ha.

Preposisjoner (Hvis du peker på preposisjonen, kommer betydningen fram. Dette kan du utnytte under innlæringa):

Akkusativpreposisjoner:

Durch, für, gegen, ohne, um

Dativpreposisjoner:

Aus, außer, bei, gegenüber, mit, nach, seit, von, zu

Genitivpreposisjoner:

Anstatt/statt, außerhalb, innerhalb, oberhalb, unterhalb, während, wegen

Preposisjoner med dativ eller akkusativ:

An, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen

Hovedregel: Disse preposisjonene får dativ når noe skjer innenfor et bestemt område (påstedsbestemmelse): Ich sitze auf dem Tisch. Ved en bevegelse fra et sted til et annet får de akkusativ (tilstedsbestemmelse): Ich setze mich auf den Tisch.

An, in og vor om tid får dativ: In einigen Tagen.

Auf og über i overført betydning (når de ikke sier noe om stedet) får akkusativ: Ich warte auf dich.

Merk disse sammentrekte formene:

am = an dem
ans = an das
im = in dem
ins = in das
beim = bei dem
vom = von dem
zum = zu dem
zur = zu der

Om bruken av en del preposisjoner, se her.

Copyright © 2009 Hogne Vindenes
Sist oppdatert
22.07.09