Pronomen

Pronomen er ord som står istedenfor eller peker tilbake på substantiv.

Personlige pronomen.

Entall

Nom

Akk

Dat

Flertall

Nom

Akk

Dat

1.p.

ich

mich

mir

1.p.

wir

uns

uns

2. p.

du

dich

dir

2.p.

ihr

euch

euch

3. p.

er,sie,es

ihn, sie, es

ihm, ihr, ihm

3.p.

sie

sie

ihnen

Det finnes også genitivformer, men de brukes sjelden. I tysk peker personlige pronomen også tilbake på ting, akkurat som i nynorsk: Ich habe einen neuen Wagen. Er ist sehr schnell. 3. p. flertall brukes også i høflig tiltale, da med stor forbokstav.

Eiendomspronomen.

 

Entall

Flertall

1. p.

mein

unser

2.p.

dein

euer

3.p.

sein, ihr

ihr

Eiendomspronomena bøyes som den ubestemte artikkel. Merk at –er i unser og euer ikke er noen bøyningsending, men en del av stammen.
Sein i 3.p. peker tilbake på hankjønns- og intetkjønnsord. Ihr peker tilbake på hunkjønn og flertall. Her har vi altså helt andre regler enn i norsk, og sein tilsvarer ikke det norske sin.

Der Junge schreibt seiner Mutter einen Brief.
Die Mutter holt
ihren Sohn in der Stadt ab.

Vi ser at det er litt komplisert. Ihr eller sein velges etter hva det peker tilbake på, endingene bestemmes av kasus og kjønn i det setningsleddet eiendomspronomenet står i. Men det blir en vane etter hvert.

 Påpekende pronomen.

Trykksterkt der.
Dativ fl.t.
denen, bøyes ellers som den bestemte artikkel. (Se dette)

Peter? Den habe ich heute nicht gesehen.

Dieser. Bøyes som den bestemte artikkel. Alene brukes kortformen dies. Dies ist merkwürdig.

 

Hankjønn

Hunkjønn

Intetkjønn

Flertall

Nominativ

dieser

diese

dieses

diese

Akkusativ

diesen

diese

dieses

diese

Genitiv

dieses

dieser

dieses

dieser

Dativ

diesem

dieser

diesem

diesen

Jener.
Jener står i motsetning til dieser og betegner den andre av to:
Dieser: den her. Jener: den der. I dag er jener noe gammeldags, isteden bruker man gjerne der da, die da osv.: Diese Blume ist rot, die da (jene) ist blau. Jener bøyes som den bestemte artikkel.

Ein solcher/ so ein
So ein Mann, ein solcher Mann: en slik mann. Solcher bøyes som den bestemte artikkel. I noen tilfelle hvor vi bruker slik/sånn i norsk, kan man ikke bruke so og solcher om hverandre i tysk:
So ist das Leben. (slik, på den måten)
Solche Personen. (slike, av den typen)

Derselbe.
Her har vi dobbeltbøyning.
Der- bøyes som den bestemte artikkel, -selbe som et svakt bøyd adjektiv (se dette).

Spørrende pronomen.

 Welcher  - hvilken
Was für ein – hva for en
Wer – hvem

Wer kommt da?
wen hast du gefragt?
Wem hast du geholfen?
Wessen Hut ist das?

I motsetning til det ubøyde norske hvem, bøyes altså wer i alle fire kasus.

Relativpronomen.

 

Hankjønn

Hunkjønn

Intetkjønn

Flertall

Nominativ

der

die

das

die

Akkusativ

den

die

das

die

Genitiv

dessen

deren

dessen

deren

Dativ

dem

der

dem

denen

Vi ser at dette er nesten det samme som den bestemte artikkel, bortsett fra formene i genitiv og i dativ flertall. I norsk har vi det ubøyde som, og derfor er alle disse bøyningsformene uvant for oss. Ordet relativpronomenet peker tilbake på, bestemmer hva slags kjønn det skal ha, Kasus bestemmes av hva slags ledd relativpronomenet er i relativsetningen:

Er ist ein Mann, den ich selten sehe.

den er akkusativ hankjønn. Hankjønn fordi det peker tilbake på Mann, og akkusativ fordi det er akkusativobjekt i relativsetningen.

Merk: Mannen som jeg venter . I norsk lar vi preposisjonen komme til slutt i relativsetningen. I tysk kommer den alltid foran relativpronomenet, egentlig ganske logisk: Der Mann, auf den ich warte.

Merk: Huset du ser der: Das Haus, das du da siehst. I norsk kan

 vi inniblant sløyfe relativpronomenet. Det kan vi aldri i tysk.

Merk: Ikke bland relativpronomenet sammen med als = som, i egenskap av, eller wie = som, slik som.

Was

 Et relativt was peker tilbake på alles, das, etwas, nichts, vieles. Det kan også peke tilbake på hele setningsinnholdet.
Hier gibt es nichts, was interessant ist.
Dies ist das Schönste,
was ich erlebt habe.

Bruk ikke preposisjon + was. Bruk isteden pronominaladverb:
Dies ist etwas,
woran ich denken muss.

Wer
Wer som relativpronomen betyr den som:
Wer jeden Tag übt, (der) wird tüchtig.
Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen.
Wer bøyes som spørrepronomenet wer.

Ubestemte pronomen.

ein (en), kein (ingen, ikke noe), man, nichts (ingenting), etwas (noe), aller (all, alle), andere, einige (noen; en del), viele (mange), wenige (lite, få), jemand (noen; en eller annen), niemand (ingen), jeder (hver).
ein og kein bøyes som den ubestemte artikkel, og som bestemt artikkel når de står aleine (substantivisk).
jemand/niemand kan være ubøyd, men kan også ha formene jemanden/niemanden, jemandem/ niemandem.
man, nichts, etwas er ubøyde.
aller og jeder bøyes som den bestemte artikkel.
andere, einige, wenige, viele bøyes som adjektiv.

Merk: Kein nekter substantiv, nicht nekter verb:
Er kann
nicht radeln, er hat kein Fahrrad.

Merk: Jemand er entallsord og betyr noen = en eller annen.
         
Einige er flertallsord og betyr noen = en del.

Jemand hat mir das Fahrrad gestohlen.
Einige sind schon nach Hause gefahren.

Merk: Viel og wenig er ubøyd foran ord i entall, og vanligvis bøyd foran ord i flertall.

Wir haben wenig Geld.
Nur
wenige Leute waren gekommen.

Refleksivt pronomen.

ich setze mich

wir setzen uns

du setzt dich

ihr setzt euch

er setzt sich

sie setzen sich

Når det refleksive pronomenet er et slags direkte objekt, får det akkusativ: Ich setze mich. Når det er et slags indirekte objekt, får det dativ: Ich wasche mir die Hände. Dette skillet er bare aktuelt i 1. og 2. person entall.

Det resiproke pronomen.

Det resiproke pronomen heter i norsk hverandre, i tysk einander eller sich,uns,euch. ”De er glad i hverandre” kan hete ”sie haben sich lieb” eller ”sie haben einander lieb”. Normalt brukes sich/uns/euch; einander er litt gammeldags. Likevel brukes einander alltid etter preposisjon, og skrives da sammen med preposisjonen: Sie stehen nebeneinander. Einander brukes også for å unngå tvetydighet: ”Sie trösten sich” kan bety at de trøster seg eller trøster hverandre. ”Sie trösten einander” betyr enstydig at de trøster hverandre.

Copyright © 2009 Hogne Vindenes
Sist oppdatert
22.07.09