Verbal

Verbalet betegner handlingen, det som skjer eller det som blir gjort. I tysk bøyes verbalet i samsvar med subjektet. (Hvis det er en sammensatt tid, bøyes hjelpeverbet i samsvar med subjektet.) Erfaringsmessig gjøres det ofte feil her, grunnen er nok at vi ikke har slik personbøyning i norsk. Nedenfor er det lenker til de bøyningsmønstrene du må kunne om du skal mestre dette. Du må altså vite hva som er subjekt for å kunne bøye verbalet riktig.

Subjektet kan bestå av flere deler:
Der Bruder und die Schwester
waren schon da.
Sowohl er als sie
kamen zu spät.
Siden det er to, bøyes verbalet i flertall.

Foreløpig og egentlig subjekt.

Es sind viele Leute hier.
Es
stehen einige vor der Tür.
Es
liegen zwei Bücher auf dem Tisch.

Her regnes es som foreløpig subjekt, viele Leute, einige og zwei Bücher er egentlig subjekt. Vi får merke oss at verbet retter seg etter det egentlige subjektet.

Presens
Presens av modale hjelpeverb og wissen
Preteritum
perfektum
Futurum
Kondisjonalis
Passiv
Imperativ

Skal du gjøre det bra, må du også mestre konjunktivformene. Men vent med dem til du er sikker på de vanlige verbformene.
Konjunktivformer
Se også verb.

 

Copyright © 2000 Hogne Vindenes
Sist oppdatert11.07.08