Substantiv

 

 

 

Substantiv er ord som betegner gjenstander, dyr, personer og abstrakte begrep: Ei øks, en kalv, et menneske, en tanke. I tysk skiller man mellom hankjønnsord, hunkjønnsord og intetkjønnsord  Substantivene har bestemt og ubestemt form, entall og flertall. De har også kasusbøyning, men normalt er det bestemmelsesorda som viser hvilken kasus substantivet står i.

 

Entall

Kasus

Hankjønn

Hunkjønn 

Intetkjønn

Nominativ    

der Stuhl

die Frau

das Schaf

Akkusativ   

den Stuhl

die Frau

das Schaf

Genitiv        

des Stuhles

der Frau

des Schafes

Dativ           

dem Stuhl(e) 

der Frau

dem Schaf(e) 

 

Flertall

Kasus

Hankjønn 

Hunkjønn

Flertall 

Nominativ  

die Stühle

die Frauen 

die Schafe

Akkusativ   

die Stühle

die Frauen 

die Schafe

Genitiv          

der Stühle

der Frauen 

der Schafe

Dativ             

den Stühlen

den Frauen

den Schafen 

 

 

 

 

Entall

Kasus

Hankjønn

Hunkjønn 

Neutrum

Nominativ    

der Apfel 

die Hand

das Bad

Akkusativ   

den Apfel 

die Hand

das Bad

Genitiv          

des Apfels 

der Hand

des Bades

Dativ           

dem Apfel 

der Hand 

dem Bad(e) 

 

Flertall

Kasus

Hankjønn

Hunkjønn 

Intetkjønn

Nominativ  

die Äpfel

die Hände

die Bäder

Akkusativ   

die Äpfel

die Hände

die Bäder

Genitiv          

der Äpfel

der Hände

der Bäder

Dativ             

den Äpfeln

den Händen

den Bädern 

 Hankjønns- og intetkjønnsord på –er, -el og –en får ikke ending i flertall.

 

Svake hankjønnsord

Kasus

Entall

Flertall 

Nominativ  

der Junge

die Jungen

Akkusativ   

den Jungen

die Jungen

Genitiv          

des Jungen

der Jungen

Dativ             

dem Jungen

den Jungen

 

  Det kan være vanskelig å se hvilket kjønn et ord skal ha. Dels må man her gå ut fra den betydningen et ord har, og velge naturlig kjønn: Der Mann, die Frau, das Kind. Dels må man gå ut fra den formen ordet har. For eksempel er alle ord på –chen intetkjønnsord. Av verbet fliegen kan man lage substantiv som der Flug, die Fliege, das Fliegen, der Flieger, die Fliegerin. Og fordelingen av kjønn går etter bestemte regler. En grei læreregel er å ta med bestemt artikkel og flertallsform hver gang man lærer et nytt substantiv. Altså ikke Stuhl, men der Stuhl – die Stühle.

Hankjønnsord.
Hunkjønnsord.
Intetkjønnsord.

 

 

 

 

Copyright © 2000 Hogne Vindenes
Sist oppdatert12.07.08